Joy Dance Szczecin

Plan zajęć: Podjuchy, Mierzyn - Elite Sport Club, Zdroje

Znamy już terminy otwartych zajęć i naboru do grup w naszych szkołach w Mierzynie (Elite Sport Club), Podjuchach oraz Zdrojach.